A NestingPlay reagálása az ukrán menekültválságra

Az ukrajnai konfliktusból eredő, egyre súlyosbodó humanitárius válságra reagálva, az International Rescue Committee (IRC) támogatásával, a NestingPlay projektet indított, aminek keretében a lakóhelyüket elhagyni kényszerülők és a befogadó közösségek védelmére, oktatására és jólétének biztosítására összpontosítva,  a NestingPlay együttműködött a helyi érdekelt felekkel az Ukrajnából Magyarországra menekültek sürgető szükségleteinek kielégítése érdekében.

Legfőbb célunk a projekttel a trauma okozta fejlődési elmaradások enyhítése, valamint a menekült gyermekek és anyák mentális egészségének javítása a biztonságos terek kialakításával.

A projekt céljai:

  • A lakóhelyüket elhagyni kényszerült gyermekek támogatása: A játékalapú tanulás terén szerzett tapasztalatokat felhasználva, szakembereink strukturált támogatást és szociális, érzelmi segítséget nyújtottak a létrehozott biztonságos terekben, valamint különböző iskolán kívüli tevékenységeken, nyári táborokon és nyelvórákon.
  • A szülők és gondviselők ellenálló képésségének megerősítése: A nők és gondviselők személyre szabott támogató foglalkozásokon vettek részt, amelyek a pozitív szülőségről, társadalmi beilleszkedés lehetőségeiről és az alapvető szolgáltatásokhoz való hozzáférésről szóltak, annak érdekében, hogy gondoskodó környezetet tudjanak biztosítani a gyermekeik számára.
  • Biztonságos terek kialakítása: A NestingPlay biztonságos tereket hozott létre és rendezett be Szombathelyen, Veszprémben, Kisvárdán és Budapest különböző helyszínein, amelyek a menekültek közösségi szerepvállalásának és támogatásának központjaiként szolgálnak.

Eredmények:

A projekt során a– NestingPlay szakemberei által képzett – animátorok elhivatottsága révén hozzájárultunk a menekült családok beilleszkedéséhez, például olyan témákat érintettünk, mint a nemi alapú erőszak (GBV), a szexuális kizsákmányolás és zaklatás elleni védelem (PSEA) és a pszichológiai elsősegélynyújtás (PFA). 

A projekttel több mint 400 serdülő lányt és nőt értünk el, akiket olyan ismeretekkel és erőforrásokkal ruháztunk fel amelyek segítik a kihívást jelentő körülmények között való eligazodást.